Παλμικό οξύμετρο δακτύλου

Αναρτήθηκε: Φεβρουάριος 11th, 2012 | Tags: , , , , | Ουδέν σχόλιο »

Παλμικό οξύμετρο

Τεχνολογία παλμικής οξυμετρίας

Παλμικό οξύμετρο είναι μια ιατρική συσκευή  που επιτρέπει την παρακολούθηση της οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς με μη επεμβατική μέθοδο.

Ένα παλμικό οξύμετρο χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ο οποίος ρίχνει φως σε δύο μήκη κύματος κόκκινο και υπέρυθρο σε μέρους του σώματος που είναι σχετικά «διαφανές» και έχει καλή αρτηριακή παλμική ροή του αίματος (π.χ. δάχτυλο, λοβό του αυτιού). Το ποσοστό του κορεσμού οξυγόνου υπολογίζεται και αναφέρεται ως το ποσοστό % SpO2. Διάβασε περισσότερα »